Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

magic exists


“Kids, the fiction is the truth inside the lie, and the truth of this fiction is simple enough: the magic exists.”

-Stephen King, It


Δεν υπάρχουν σχόλια: