Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Απλός καθημερινός άνθρωπος...


I have a very common nature - which is why my books sell. I am not capable of being fancy. If I buy a $700 suit, it immediately looks as if it came off the peg. And I like reading the tabloids… I guess I don’t have any taste and if there is any saving grace at all at least I have never had any pretentions to be that sort of person.
— Stephen King. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: