Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

The last mile, the green mile

 “Usually, death row was called ‘the last mile’, we called ours ‘the Green Mile’ — the floor was the color of faded limes.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: