Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Not-There

Not-There was her private name for God just lately. Earlier in the fall it had been The Great Maybe. During the summer, it had been The Omnipotent Could-Be.
Stephen King. “Under the Dome”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: