Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

"He didn't want to fall... It was a matter of pride. A gunslinger knows about pride. That invisible bone that keeps the neck stiff."

- The Dark Tower

Δεν υπάρχουν σχόλια: