Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

"Πιστεύω ότι το χιούμορ είναι σχεδόν πάντα μεταμφιεσμένος θυμός και στις μικρές πόλεις η μεταμφίεση συνήθως είναι σχεδόν διαφανής".

Δεν υπάρχουν σχόλια: